Lindyn Integrale Veiligheid en Risicomanagement


Integrale Veiligheid heeft directe invloed op het resultaat en de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie. Actuele ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat dit gegeven binnen ziekenhuizen, scholen, de logistieke sector en supply-chain bedrijven inmiddels een kritische succesfactor is geworden.

 

Lindyn Integrale Veiligheid en Risicomanagement biedt uw onderneming kansen en ondernemersruimte zonder zorg over Arbo, beveiliging, cybersecurity, continuïteit en crisismanagement, mede door het slim combineren van deze zaken. Door de combinatie van veiligheids gerelateerde zaken kan uw onderneming besparen op de kosten van de veiligheid.

 

Lindyn Integrale Veiligheid en Risicomanagement ondersteunt tevens organisaties op strategisch-tactisch niveau en helpt met het in kaart brengen van de veiligheidsrisico's. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de risico's zodanig te beheersen, dat de organisaties duurzaam kunnen (blijven) ondernemen en zich kunnen richten op het behalen van de kerndoelen. 

 

Ron Massink HVK RSE RCE

Specialisme

  • Integrale Veiligheid
  • Crisismanagement
  • Risicomanagement

 

Door mijn vergaarde kennis en ervaring bij o.a. de Politie en in het bedrijfsleven in de afgelopen 35 jaar, is het mij duidelijk dat veiligheidsmanagement ingebed moet zijn in de reguliere bedrijfsvoering. Dat heb ik ook tot ontwikkeling kunnen brengen als corporate manager Integrale Veiligheid TU Delft. 

Daarnaast ben ik 4 jaar voorzitter geweest van het project Integrale Veiligheid in het Hoger Onderwijs; ben ik nu voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement (GVRM); ben ik docent HBO opleiding Hogere Veiligheidskunde; mede-ontwikkelaar en docent van de Master Integrale Veiligheid (MIHR) en de Master Nucleair Security.

 

Ik ben adviseur Integrale Veiligheid en geef trainingen en workshops in Crisismanagement en Risicomanagement.

 

Lies Thuring MIHR In Memoriam

Specialisme

  • Integrale Veiligheid
  • Crisismanagement
  • Officemanagement

 

Lies is haar carrière begonnen als officemanager in het bedrijfsleven met als specialisatie financiële administratie. De daaropvolgende jaren heeft zij zich meer ontwikkeld in veiligheid en gewerkt aan diverse nationale en internationale projecten, waaronder een veiligheidsadviesproject voor een haven in Oman en adviesprojecten in zorginstellingen.

Zij was als mede grondlegger van Lindyn actief met de ondersteuning van projecten en onderzoek naar ontwikkelingen in crisismanagement, risicomanagement en integrale veiligheid.