Crisismanagement


Crisis - Noodplan - BHV

Crisis is onvermijdelijk, maar de impact van een crisis is te beperken. De wijze waarop een crisis beheerst wordt zegt veel over de kwaliteit van een organisatie en haar imago.

 

De beheersing van een crisis is een proces dat zich - in nauwe samenhang - beweegt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is echter een misvatting dat de overheidsdiensten als brandweer en politie bij crisisbeheersing de regie moeten voeren. In het belang van uw organisatie is het belangrijk dat u zelf de regie houdt over de belangen van uw medewerkers en uw onderneming. Maar dan moet u daar vooraf wel goed over hebben nagedacht en dit in plannen hebben vastgelegd. U kunt dan samen met de hulpdiensten de crisis beheersen en schade tot een minimum beperken.

 

Als hulpdiensten ondersteuning bieden bij calamiteiten, dan heeft de overheid vaak de regie. In dat geval is de overheid ook vaak verantwoordelijk voor de berichtgeving naar de pers. Daarbij kunnen de belangen van uw organisatie in het geding zijn en kan uw imago een flinke deuk oplopen. Houdt dus altijd zelf de regie bij calamiteiten en verzorg zelf adequate informatie naar de buitenwereld.

 

Maar de overheid doet meer waarop u geen invloed kunt uitoefenen. Denk hierbij aan de handhaving door boetes en het heffen van belastingen.

 

De consultants van Lindyn BV kunnen u helpen op het gebied van crisisbeheersing door:

 • Crisisplannen
 • Nood (BHV) organisatie
 • Opleiding en training
 • Interim management
 • Integratie van nieuwe en bestaande crisiscomponenten
 • Crisiscommunicatie management (imago)

 

Continuïteit

Continuïteit is een kerndoel van organisaties en vereist een lange termijnvisie op de core business. Hierbij horen ook een adequate beheersing van de primaire processen, doeltreffende (business) informatie management en een continuïteitsplanning voor, tijdens en na calamiteiten en crises.

Onder continuïteit vallen de volgende onderdelen:

 • ICT uitwijk
 • Productie uitwijk
 • Kantoor uitwijk
 • Communicatie uitwijk
 • Herstel en wederopbouw.

 

De consultants van Lindyn BV kunnen u helpen bij het opzetten en implementeren van Business Continuity Management.