Veiligheidsmanagement


Veiligheids profiel - Risico kaart - Risico analyse

Veiligheidsrisico's hebben grote invloed op uw bedrijfsvoering:

 • Risico's bedreigen de kerndoelen van de organisatie
 • Niet inzichtelijke kosten drukken de winst
 • Complexe beheersingsmaatregelen beperken de productie.

 

Belangrijk is dus dat u het volgende helder voor ogen hebt:

 • Inventariseer welke risico's u loopt
 • Weet welke impact deze risico's op uw onderneming hebben (kosten)
 • Beheers uw organisatie en bestendig uw continuïteit.

 

Beveiliging - Security - Criminaliteit

Bescherming tegen criminaliteit in de breedste zin vormt op zichzelf geen strategisch doel. Tenzijn het een zodanige omvang aanneemt dat het uw goede naam, de veiligheid van uw medewerkers of het resultaat van de organisatie bedreigt.

 

Criminaliteit heeft vele verschijningsvormen; fraude, agressie, diefstal, overval, bedreiging, etc.  

Op zowel operationeel als op strategisch vlak behoren de beheersingsmaatregelen passend te zijn binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

Arbo - Veiligheid - Safety

Arbo heeft een breed spectrum, van BHV tot ongevalsanalyse en van stralingshygiëne tot een risico - inventarisatie en evaluatie (RI&E) en nog vele andere denkbare uitersten.

 

Arbeidsveiligheid is een combinatie van wetgeving en geweten:

 • Wat stelt de wetgever verplicht?
 • Waartoe voel ik mij maatschappelijk en persoonlijk "verplicht"?

 

Alles draait hier om zorg voor de medewerker(s) en voor de organisatie. De vraag is hierbij welke onder- en bovengrens de medewerkers en organisatie beschermen en welk managementsysteem en speerpuntenbeleid de operatie optimaliseert  en bureaucratie voorkomt.

 

Informatie beveiliging - ICT beveiliging

Informatie is essentieel voor uw organisatie, denk hierbij aan octrooien, klantenbestanden, debiteuren, financiële gegevens, productiesoftware, enz.

Informatie lekt niet alleen weg uit computersystemen, informatiebeveiliging gaat verder dan IT. Wie met gevoelige informatie werkt, kunt u beter laten screenen. U wilt immers er zeker van zijn dat uw gegevens binnenshuis blijven.

En werkt u volgens het vier ogen principe, waarbij altijd twee medewerkers betrokken zijn bij risicovolle besluiten en handelingen?

Bent u zich bewust van uw positie en wat de organisatiedoelen bedreigt?

Wat is de relatie tot de andere veiligheidsonderwerpen; is er sprake van dubbel werk of zijn er juist blinde vlekken?

 

Veel vragen waarop wij u graag helpen het juiste antwoord te vinden!

 

Compliance - Integriteit - Onderzoek

Wetgeving is voor organisaties een randvoorwaarde. Toch heeft niet alleen de overheid invloed op het corporate compliance beleid; ook de interne regelgeving binnen de organisatie is hierop van invloed.

Wil een onderneming zich houden aan de wet en aan alle maatschappelijke regels, dan moeten deze organisatiewaarden als het ware in de genen van de onderneming zitten.

 

Medewerkers moeten bewust en gemotiveerd zijn, er moet voor hen een duidelijk normenkader zijn en er moet voorbeeld gedrag zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de consequenties zijn van norm overtredingen.

 

Producten waar de consultants van Lindyn u mee kunnen helpen zijn onder andere:

 • Compliance beleid
 • Gedragscode
 • Onderzoeksprotocollen en handhavingsbeleid
 • Klachtenregelingen
 • Veiligheidsbewustzijn
 • Pre-employment screening